• banner

Mikro suw nasosy DC 6V 12V 370 Kislota we aşgar çydamly materially motor |PINÇENG

Gysga düşündiriş:

Mikro suw nasosy dc3V kiçi suw nasosy Gorizontal kiçi suwa çümdüriji nasos DC3W Çeşme Dik mini mikro 4.5V 5V 6V.Bu 2,5 ~ 12V elektrik üpjünçiliginden işledip boljak arzan bahaly, kiçi göwrümli suwasty nasos motory.Turba turbasyny motor rozetkasyna birikdiriň, ony suwa batyryň we güýçlendiriň.Suwuň derejesiniň motordan hemişe ýokarydygyna göz ýetiriň.Gury ylgaw, ýyladyş sebäpli motora zeper ýetirip biler we ses çykarar.

Satyn alyňCustöriteleşdirilen suw nasoslarylomaý bahalarda“Pincheng Motor” zawody!Parametrlerini we aýratynlyklaryny düzüp bilersiňizmikro nasos, şeýle hem önüm materialy.In engineeringenerçilik bölümimiz, nusgalaryň adaty önümçiligi bilen doly hyzmatdaşlyk eder.Bu barada has giňişleýin maglumat üçin hoş geldiňizkiçi suw nasosy.


 • Model belgisi:370A
 • Görnüşi:Howa nasosy
 • Material:ABS
 • Sürüjiniň ýoly:Elektrik
 • Ulanylan:Ölçeg nasoslary
 • Nasos şahasynyň ýagdaýy:Gorizontal
 • Impelleriň gurluşy:Berkidiji impeller
 • Göçürijileriň sany:Bir basgançak
 • Impeller emdiriş usuly:Leeke sorulma
 • Ipleörelge:Diafragma nasosy
 • Önümiň jikme-jigi

  Wideo

  Haryt bellikleri

  Custörite hyzmat

  Müşderilere ýokary hilli önümler we kanagatlanarly hyzmat bermek

  MOQ 500pcs

  Çalt eltip bermek

  Custöriteleşdirilen nusga

  Ajaýyp hil

  Bäsdeşlik bahasy

  Döwrebap synag enjamlary

  PYSP370-XA

  Mikro suw nasosy

  Mikro suw nasosy dc 6v 12vKislota we aşgar çydamly materially 370 hereketlendiriji, gaty aňsat gurnalan we ajaýyp işleýär.Durnuk we ygtybarly öndürijilik.Pes ses, ýokary tizlik, ýokary netijelilik, pes garşylyk.

  Mikro suw nasosyAjaýyp nasos!Dart gurbaga wivariumynda pürküjini güýçlendirmek üçin ulanmak.Naprýatageeniýäni üýtgedip, güýji sazlap bilersiňiz.Bu suw nasosy esasan synag synag modelinde ulanylýar.

  Tejribeli öndürijiler

  Hünär gözlegleri

  Uzak ömür

  https://www.pinmotor.net/micro-water-pump-dc-6v-12v-370-motor-with-acid-and-alkali-resistant-material-pincheng-product/

  Haryt maglumatlary

  PYFP370A (A) Suw nasosy

  * Beýleki parametrler: müşderiniň dizaýna bolan islegine görä
  Nyrh naprýa .eniýesi DC 3V DC 3.7V DC 4.5V DC 6V
  Häzirki baha 50750mA 00600mA 00500mA 50350mA
  Kuwwat 2.2w 2.2w 2.2w 2.2w
  Howa kran .OD. φ 4.6mm
  Suw nasosy 30-100 mLPM
  Howa nasosy 1.5-3.0 LPM
  Sesi derejesi ≤65db (30 sm uzaklykda)
  Durmuş synagy , 00010,000 gezek (ON: 2 sekunt, Öçürmek: 2 sekunt)
  Nasos kellesi .50.5m
  Emiş başy .50.5m
  Agram 40g

  Tehniki in Engineeringenerçilik çyzgysy

  mikro suw nasosy Spesifikasiýa in Engineeringenerçilik çyzgysy

  Arza

  Mikro suw nasosy üçin ýüztutma

  Iýmit derejeli süýtli maşyn, kofe maşyn, suw paýlaýjy, kofe stolunyň suw nasosy

  Awtomat enjamlar

  Awtomat enjamlar

  balyk çüýşesi

  balyk çüýşesi

  Gülleri suwlaň

  Gülleri suwlaň

  Kod maşynyny gysyň

  Kod maşynyny gysyň

  Lukmançylyk synagy

  Lukmançylyk synagy

  Kompýuter suwy

  Kompýuter suwy

  Mikro dişli nasos üçin suratlar --- 100% göni ýaýlymda düşüriş, hil kepilligi

  Önümiň suraty

  12v mikro suw nasosy

  Hytaýda iň oňat mikro suw nasos öndürijisi we eksportçysy

  Täjirçilik taslamalary üçin iň gowy bahany we tehniki goldawy berip bileris.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň